top of page
Tekenles

Valeo - 06-5395 6995 - s.moesman@valeoschool.nl

Nederlands home: Citaat

VALEO PARTICULIER BASISONDERWIJS
voor een persoonlijke aanpak

Over Valeo
Valeo is een vernieuwende particuliere basisschool in Eindhoven. We bieden onderwijs voor een optimale ontwikkeling en een ultieme balans tussen lichaam en geest.
Doelgroep: prikkelgevoelige en hoogsensitieve kinderen (bijvoorbeeld kinderen met kenmerken van autisme vaak samen met hoogbegaafdheid)

Op 5 september 2022 zijn we gestart met een groepje voor prikkelgevoelige en hoogsensitieve kinderen vanaf 7 jaar. 

Ook het kleutergroepje 4-6 jaar is inmiddels gestart. 

Ten slotte wordt er ook gewerkt om middelbaar onderwijs in de toekomst te creëren dat naadloos aansluit op ons basisonderwijs.

Nederlands home: Over ons

Uitspraken van ouders
"Eindelijk persoonlijk onderwijs in de buurt".
"Wat fijn als mijn kind niet meer elke dag uitgeput thuis komt en huilend naar school hoeft".
"Geweldig! Een plek waar mijn kind niet steeds moet wachten op de juf, maar echt kan groeien".

Nederlands home: Citaat
valeo-13.jpg

Onze missie

Missie
Niet alle kinderen kunnen gedijen in de chaos van een overvolle traditionele klas met soms gedateerde methodes.
Ondanks de beste bedoelingen van de leerkrachten is het vanwege gebrek aan middelen niet mogelijk om alle kinderen de (extra) aandacht en/of uitdagingen te bieden die ze zo hard nodig hebben. Sommige kinderen voelen zich zelfs onzichtbaar en onbegrepen. 

Bij Valeo kunnen we wel de persoonlijke aandacht bieden die het kind nodig heeft. Diverse vaardigheden kunnen ontwikkeld worden en hun talenten worden gekoesterd en uitgebouwd. Het kind wordt gehoord en gezien.

Bij Valeo, worden kinderen gestimuleerd om hun waarde te voelen, die te laten groeien en om echt in hun kracht te staan.
Zoals de naam "Valeo" al aangeeft; "waarde",  zijn wij van mening dat elk kind het waard is om op te bloeien in een fijne stimulerende educatieve omgeving.
We werken er naar toe dat de kinderen zich volledig kunnen ontplooien, dat ze leren beter om te gaan met alle externe prikkels, en dat de kinderen zich sterk voelen in de maatschappij.


In alle groepjes is het rustig. Alle groepjes lijken qua ruimte, communicatie en structuur veel op elkaar. Daarnaast wordt er bij het prikkelarme onderwijs voortdurend rekening gehouden met het beperken van prikkels, rust, is de groep extra klein en is er veel aandacht voor andere manieren van functioneren zoals bij autisme of ad(h)d en de begeleiding daarvan.
Er is weinig stress en er kan een nauwe connectie met klasgenoten en leerkracht opgebouwd worden.

Nederlands home: Onze missie

Voor wie

Ons onderwijs is geschikt voor kinderen die:

-prikkelgevoelig of hoogsensitief zijn;
-extra begeleiding nodig hebben met minimaal een iq van 70;
-gemiddeld begaafd of hoog begaafd zijn;
-gelukkig worden van een persoonlijke aanpak;
-gehoord, gezien en gewaardeerd willen worden;
-zich veilig genoeg willen voelen om hun mening te geven;
-tech & science, sport en ckv leuk vinden;

-het fijn vinden om op hun eigen tempo en niveau te werken en ontdekken.
-graag een connectie willen opbouwen met gelijkgestemden.

valeo.jpg
Nederlands home: Tekst

De groepjes


De kinderen ontdekken nieuwe dingen, terwijl ze Nederlands en Engels spreken.

Voortgang
Elk kind wordt nauwlettend gemonitord in een digitaal systeem en uiteraard ook d.m.v. persoonlijke observaties. De resultaten worden minimaal 2 x per jaar gedeeld met ouders via een zoom meeting of op de locatie. Indien nodig kan dat vaker gepland worden.

valeo-15.jpg

7-12 jaar prikkelarm onderwijs


7-12 jaar
Alles is er op gericht om het onderwijs, de communicatie en de ruimte zo prikkelarm mogelijk houden.
Deze kinderen werken in een rustige omgeving met veel duidelijkheid en begeleiding, aan taal, rekenen, Engels, geschiedenis, natuur en aardrijkskunde. Vaak wordt daar een laptop bij gebruikt of andere materialen. Ook praktijkles komt veel voor. We gaan de natuur in om de horizon te verbreden. Elke week maken we muziek om nieuwe hersenverbindingen te laten ontstaan. Daarnaast is muziek maken ook super leuk! Om fit en weerbaar te zijn in deze wereld leren ze wekelijks een mix van allerlei sporten. Mediteren en yoga zijn geintegreerd in het dagelijkse programma voor een balans tussen lichaam en geest.
Tussen lessen door is er steeds een begeleid beweegmoment om overtollige prikkels af te schudden. Tijdens de lessen is bewegen op eigen initiatief ook altijd mogelijk.
Oefeningen die de prikkelverwerking verbeteren en spelletjes voor sociale vaardigheden zijn vaste activiteiten voor deze doelgroep.

Naast alle bovenstaande onderwerpen is tech & science een onderdeel van het programma. De kinderen leren in de praktijk over de basis van natuurkunde, scheikunde, hardware, techniek, software, coding en allerlei andere coole ict dingen.

Deze groep bestaat uit maximaal 6 kinderen.

Image by Kristin Brown

4-6 jaar prikkelarm onderwijs

Kleuters kunnen lekker ongedwongen kleuteren. Omdat de groep dusdanig klein is, kunnen ze zich in alle rust ontwikkelen. Ze leren spelenderwijs over allerlei onderwerpen. Ze socialiseren samen en oefenen alle benodigde vaardigheden. De kleuters worden gestimuleerd om actief en onderzoekend te zijn. Waar extra begeleiding nodig is, wordt die gegeven. Er worden verschillende materialen, inclusief een ipad, gebruikt om kinderen te laten groeien in hun ontwikkelen. Buiten spelen en op avontuur gaan, is ook een belangrijk deel van gezond onderwijs. Zodra het kind er klaar voor is, kan deze doorstromen naar de oudere groep. Dat kan de prikkelarme of prikkelende groep zijn, afhankelijk van wat het kind nodig heeft.

Deze groep bestaat uit maximaal 6 kinderen.

Nederlands home: Activiteiten

Schoolgeld en lestijden

Omdat de overheid niet betaalt voor particulier onderwijs betalen ouders zelf het schoolgeld.

Door aanpassingen in het budget en inzet van sponsorgeld, kunnen we het oorspronkelijke schoolgeld van 1049 euro per maand, het 1e jaar, omlaag brengen.
Vanaf het schooljaar aug 2023-aug 2024 zal het schoolgeld verhoogd worden.


4-6 jaar

299 euro 

Maandelijks. 12 x per jaar.
De school is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Tijden op deze dagen van: 9 - 13 uur.
Op woensdag is er geen les.

7-12 jaar

499 euro

Maandelijks. 12 x per jaar.
De school is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Tijden op deze dagen van: 9 - 14.30.
Ontvangst vanaf 8.45 uur.
Op woensdag is er geen les.

Nederlands home: Prijslijst

Voorschoolse opvang

8.00-9.00 uur

4-12 jaar

Voor schooltijd kunnen kinderen vanaf 8 uur opgevangen worden.

Nederlands home: Prijslijst

Veelgestelde vragen

Waarom kiezen voor Valeo?

-Het is onze passie om kinderen te inspireren en hen uit te zien groeien tot zelfbewuste, sterke individuen.
-Bij Valeo is er persoonlijke aandacht voor elk kind.
-Elk kind werkt op het eigen tempo / niveau.
-Veel ruimte voor inbreng van het kind.
-Een omgeving waarin het kind zich op elk gewenst gebied kan ontplooien.
-Een rustiger, gelukkiger kind in balans.
-We stimuleren de talentontwikkeling i.p.v. te focussen op de "gebreken".
-Kort lijntje tussen ouders en school d.m.v. whatsapp contact (bijna altijd bereikbaar)
-We gebruiken meerdere keren per dag een mood meter om te zien hoe het kind zich voelt.
-Hechte community.
-Tips voor thuis.
-Voorbereiding op de prikkelende maatschappij en vervolgonderwijs.
-In toekomst komt er ook middelbaar onderwijs door Valeo.
-Het schoolgeld is vele malen lager dan bij andere particuliere scholen.

Kan mijn kind met een speciale zorgvraag bij Valeo terecht?

Veel kinderen met speciale behoeftes kunnen bij ons terecht. Zodra duidelijk is geworden dat we de zorg kunnen bieden die nodig is, kunnen we het kind verwelkomen. Stimmen of fladderen is geen probleem. De prikkelarme groep is bij uitstek geschikt voor kinderen die prikkelgevoelig of hoogsensitief zijn.

Hoe kan Valeo les op maat aanbieden?

Omdat de groepjes zo klein zijn en we "out of the box" denken, (sterker nog: er is geen box!) kan het onderwijs op elk kind afgestemd worden. Binnen de vaste vakken kan gewerkt worden op het eigen tempo van het kind, op de manier die past bij het kind. Soms kan het zo zijn dat een leerling overgeprikkeld is. Dan kan het goed werken om bijvoorbeeld even met klei of met lego te spelen. Andere kinderen gaan liever huppelen. Dat is allemaal mogelijk.
Vervolgens kan een kind weer focussen en gaat lekker verder, of niet, als het niet gaat. Of juist extra ver omdat er ruimte voor is en volop inspiratie. De mogelijkheden zijn oneindig. Elk kind krijgt de kans om te zijn wie zij/zij is en om het beste uit zichzelf te halen.

Is Valeo geschikt voor mijn niet prikkelgevoelige kind?

Helaas niet bij deze afdeling van Valeo. 
Wel wordt er gewerkt aan een stevig concept voor een bruisende afdeling voor kinderen (zonder diagnose of beperkingen), die willen en kunnen excelleren op diverse gebieden. Kinderen die zichzelf naar een hoger niveau willen tillen.
Locatie nog onbekend. Wordt vervolgd.Hoe regelen andere ouders de financiën?

Het schoolgeld is erg laag ten opzichte van andere particuliere scholen die les op maat aanbieden. Toch is het niet voor alle ouders vanzelfsprekend dat het schoolgeld makkelijk te betalen is.

Andere ouders schakelen bijvoorbeeld grootouders of andere familie in, om bij te dragen, vragen extra kinderbijslag aan voor hun kind met autisme, gaan een dag extra werken, of zetten zelf een crowdfunding actie op.


Nederlands home: FAQ

Speciale data

Herfstvakantie ma 24 t/vr 28 oktober 2022
Kerstvakantie na 26 december 2022 t/m vr 6 januari 2023
Carnavalsvakantie ma 20 t/m vr 24 feb 2023
2e paasdag ma 10 april 2023
Koningsspelen 21 april 2023
Meivakantie ma 24 april t/m vr 5 mei 2023

Hemelvaart do 18 en vr 19 mei 2023
2e pinksterdag ma 29 mei 2023
Zomervakantie ma 17 juli t/m vr 25 aug 2023
Schoolreisje - volgt
Educatieve dagtripjes - volgen

Nederlands home: Tekst

Overige activiteiten

Aangezien Valeo gelooft in het groeien, ontwikkelen en binden van leerlingen en ouders buiten het klaslokaal, staan er verschillende activiteiten op de planning zoals musea, theater, technology evenement, survival trip, zomerfeest en nog meer.

Image by Andrew Knechel

Zomerfeest

Aan het einde van het schooljaar is er een zomerfeest voor alle leerlingen en ouders.

Image by Ali Kokab

Schoolreisje

Het schoolreisje wordt gepland na de meivakantie. Dan draait alles om plezier maken en gezelligheid.

Chocolate-Nation-machine-room.jpg

Educatieve tripjes

Een activiteit buiten de school is niet alleen leuk maar ook heel leerzaam. 

Nederlands home: Activiteiten
Elementary School Student

Informatie - Information

Locatie
Alard du Hamelstraat 33
5622 CC Eindhoven

06-5395 6995
s.moesman@valeoschool.nl

Onze school is gevestigd in een gezamenlijk gebouw. Op google vind je vd Velde tandarts op dit adres. We verblijven beiden in dit gebouw.
Bedankt voor de inzending!

Nederlands home: Contact

Saskia Moesman

"Elk kind is volmaakt met haar/zijn eigen kwaliteiten en uitdagingen"

Nederlands home: Citaat
bottom of page